Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez
Tarsolyosok honlapja

Magyarul     Az izsáki tarsolylemez    Angolul
Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez

bőrtarsoly

 

 

 

e-mail:Küldjél levelet nekem.

 
A munkások a sírt teljesen szétrombolták.
Az izsáki tarsolylemez.
Fotó: Hapák József, adatok: A honfoglaló magyarság, 1996 Magyar Nemzeti Múzeum

Lelőhely:
Bács-Kiskun megye. Izsák-Balázspuszta, a solti műút északi oldalán.

Meglelése:

1974. május 18-án szőlőkarók cseréjekor egy honfoglalási sírt bolygattak meg. A munkások a sírt teljesen szétrombolták. Három nittszeg a lemez jobb alsó darabjával együtt a megtaláláskor elveszett. A megtalálók okozta sérülésektől behorpadt, felülete megrepedezett.

Anyaga:
Ezüst előlap, vörösréz hátlap.

Mérete:

Műhelymunka:
Peremét eredetileg felül 5, körben 16 félgömbfejű ezüst nittszeggel keretezték. Hátlapja egyenetlenül kalapált. A függesztő szíj veretét kéregöntéssel készítették.

 

Az izsáki tarsolylemez részlete.
Fotó: Hapák József, adatok: A honfoglaló magyarság, 1996 Magyar Nemzeti Múzeum
   

Fotó: Hapák József, adatok: A honfoglaló magyarság, 1996 Magyar Nemzeti Múzeum

Képi világ:
Felső széle egyenes, oldala alul ívelten kiszélesedik, alja kerekített. A hátlap széle hiányos és repedezett. Az egyik legpuritánabb tarsolylemez. A veret szív alakú felső részének kettős spirál mintája és az alsó részen félkörívesen bemélyedő díszítés emberarcra emlékeztet. Felül és két oldalt csepp alakú rügyecskék bontják meg a perem ívét. A tarsoly függesztő szíját ékesíthették vele. A honfoglalás kori leletek között meglehetősen ritka emberábrázolásos veret szinte pontosan azonos párhuzamát Tuzsérról és Karosról is ismerjük. A szíjvég a jól ismert tarsolyrekonstrukciók során egyértelműen a tarsoly zárószerkezetéhez tartozott. Legközelebbi párhuzama a bodrogszerdahelyi temetőből került elő. A kisméretű, öntött ezüst csat, a kis szíjvéggel a tarsoly zárószerkezetéhez tartozhatott. Karikája ovális, kopott, deformált. Kis pajzsteste ötszögletű, a csatkarika felőli oldalán téglalap alakú áttörés található. Hátoldalán két nittszeg van. A csatocska a korszak tarsolylemezes sírjaiból rendszeresen előkerülő típus.

Használat:

Leltárba vette:
Katona József Múzeum, Kecskemét - tarsolylemez: 76.2.11.; veret: 76.21.10.; kisszíjvég:76.2.8.; csat:76.2.9.

Irodalom:
H. Tóth 1976, 177.; 179.

Az egykori Pest-Pilis-Kiskun vármegye térkép részlete.
Az 1930?-ban készült Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye térképrészletén megtalálható a tarsoly lelőhelye.
Forrás: Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára

vissza