Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez
Tarsolyosok honlapja

Magyarul    A kenézlői 28. sír tarsolylemeze    Angolul
Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez

bőrtarsoly

 

 

 

e-mail:Küldjél levelet nekem.

 
Újabb hazatérés kori sírokat bolygattak meg mezőgazdasági munkák során.
 

Lelőhely:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Kenézlő határában fekszik a II. temető.

Meglelése:

1913-ban szántás közben 3 sírt forgattak ki, majd ugyanebben az esztendőben Jósa András további 22 sírt tárt fel. 1990-ben egy kenézlői lakos arról számolt be, hogy 1919-20 táján a helyi földbirtokos, Szalay Géza is feltárt a temető területén legalább 8 sírt, melyben még tarsolyt is találtak. 1920-ban Kenézlő határában újabb hazatérés kori sírokat bolygattak meg. 1927-ben újabb ásatások kezdődtek.

Anyaga:
Ezüst előlap, réz hátlap, valamint előkerültek a tarsoly bőrmaradványai, a függesztő és a zárószíj darabjai.

Mérete:
115x100 mm.

Műhelymunka:
Az előlapot utólag díszítették karcolással, melyet nem ötvösmester készített, hanem egy inkább gyakorlatlan kezű ember. A lemezt valószínűleg ugyanaz a mester készítette, mint a kenézlői 14. sír tarsolylemezét.

   

Képi világ:
Az előlapot felül a két szélén és közepén, valamint alul középen 1,3 cm átmérőjű rozetták, szélein körben pedig félgömbfejű ezüstszegecsek rögzítették a hátlaphoz. A lemez felső felében a középpontból kétfelé ágazó, majd ívelten felemelkedő inda van, amely két levélre bomlik szét. Közöttük felmagasló, alul teltebb, majd összeszűkülő és azután ismét széttáruló, tetején ívvel lezárt díszítőtag helyezkedik el. A lemez alsó felén hasonló minta ismétlődhetett, de az erősen töredékes tárgyon ennek már csak nyomai vélelmezhetők.
A tarsolylemez szinte pontos mása a kenézlői temető 14. sírjában volt.

Használat:

Leltárba vette:
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest - 55.3.3.A.

Irodalom:
Fettich 1931, 84.; Dienes 1964, 88-89.

Az egykori Szabolcs vármegye térkép részlete.
Az 1913-ban készült Szabolcs vármegye térképrészletén megtalálható a tarsoly lelőhelye.
Forrás: Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára

vissza