Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez
Tarsolyosok honlapja

Közelítsünk másként
Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez

bőrtarsoly

 

 

 

e-mail:Küldjél levelet nekem.

 
HÁRom a MATar igazság.
 

Azt tanítják nekünk, hogy a magyar csak a Honfoglalás óta magyar, MAGYAR? De már azt is tudjuk, hogy ez a ma már kicsinek tartott nép sokkal korábbi keltezésű. Őseink tárgyaikra, tájaikra, sírjaikba szerették feltüntetni, hogy MAGYAR tulajdon, s ezt KÉPÍRÁSSAL tették, mert ez díszes kivitelezésre adott lehetőséget, nem beszélve praktikusságáról, melynek alapján ma is olvasni tudjuk ezeket. Azt a szót, hogy MAGYAR NEM LEHET KÉPÍRÁSSAL LEÍRNI. A magyar azért magyar, hogy a lehetetlent is megoldja.
A kulcsot pedig szájhagyománnyal is, ránk hagyták eleink. HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG.

A képírásaink nagy része HÁRmas tagolású. A magyar népviseleten a fiúk nadrágján, mentéjén ott a sujtás, amely gombra MAG-ra kapcsolódik, és hármas (tökmag) kialakítású. A lányok fején ott a párta, amely gyöngyök, MAG-ok sokaságával (ÁR) készült. Ha idegenek neked ezek a dolgok, a képírás szabályai, akkor ajánlom Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete c. könyvét. Ebben meg lesz a MAKk, mint mag, a TOLL, mint MAT, a MAG pl. mákszem, stb. egységes jelentése a MAG. Ez a szó azért jó, mert ha kompromisszumot kötünk, akkor a MAGYAR szó régies MAGAR, MAGHAR, MAHGAR alakjaihoz jutunk. A kompromisszumot természetesen csak manapság, és csak azért kell tennünk, hogy az eredeti MAGAR népnévhez jussunk. Így válik láthatóvá, hogy őseink kompromisszum nélkül írták saját népük nevét. Az A, Á, O magánhangzók között akkoriban nem volt akkora különbség, mint manapság. Az E betűkkel más volt a helyzet.

Nos, a képírásban a MAG és a hozzá toldott ÁR, AR, OR később tájszólás függően, mindig a MAGAR, MAGÁR, MAGOR, azaz MAGYAR szót jelentette. Ha szállásterületeinket meg akartuk jelölni, letettünk 3 követ. A kő MAGasabb, mint a talaj tehát olvasatuk MAG-as, és mivel három volt belőlük HAR-om. Az első szótagok összeolvasva MAG-HAR, azaz MAGYAR jelentésűek. A zászló eredete is ide vezethető vissza, és még azt is lehet tudni, hogy eredetileg FÜGGŐLEGESEN állt, ugyanis a három sáv HÁRom MAGasságot jelent. Összetartoznak, ezért a szöveten egymás mellé vannak tolva. A zászló jelentése tehát
képírásban MAGHAR, MAGYAR. Lehetett e más zászlómegoldást kitalálni a józan magyar parasztlogikával? Lehetett. Ha például egy háromszög alakú rongyot, szövetet, egy MAGas rúdra tettek, akkor egy MAGas HÁRomszöget láttunk, melynek jelentése, nem, olvasata ez volt: MAG-HAR, magyar. A GH, HG hang párokról remélem, nem kell bizonygatnom, hogy a GY betűnk előfutárai. Kemény G lágyítva egy H-val. A magyar indiánnak sem okozott gondot, hogy képírásban jelezze hovatartozását, pl. úgy, hogy a fejére, azaz MAGasra elhelyezett HÁRom MAT jelentésű tollat. MATHAR, MATYAR, MAGYAR ordította a képírás, és ordítja ma is az értő füleknek. Persze ha sok tollat aggatott magára, akkor a tollak ÁRadatát MATÁR, MAGYAR, lehetett elolvasni.

Na ugyanez a képírás van a tarsolyainkon is. MATHAR, és MATÁR, mert a hármas tollak sokasága áradata van megjelenítve, Hordozva a MAGYAR igazságot, "HÁRom a MATar igazság."

Baráti üdvözlettel: Oláh András


a lap elejére