Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez
Tarsolyosok honlapja

Magyarul     Hazatérés kori leleteink    Angolul
Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez

bőrtarsoly

 

 

 

e-mail:Küldjél levelet nekem.

   
 
A 38 bemutatott leletanyagon kívül vajon mennyit nem ismerünk még?
ABC szerint múzeumok szerint anyaguk szerint

A bodrogvécsi tarsolylemez.
bodrogvécsi
A budapest-farkasréti tarsolylemez.
budapest-farkasréti
A csernyigovi tarsolyvereteinek rajza.
csernyigovi
A dunavecse-fehéregyházi tarsolylemez.
dunavecse-fehéregyházi
Az eperjeskei 2. sír tarsolylemeze
eperjeskei 2
Az eperjeskei 3. sír tarsolylemeze.
eperjeskei 3
Az etelközi tarsolylemez rajza.
etelközi
A galgóczi tarsolylemez.
galgóczi
Az izsáki tarsolylemez.
izsáki
A karosi 11. sír tarsolyvereteinek rajza.
karosi 11
A karosi 29. sír tarsolylemeze.
karosi 29
A karosi 41. sír tarsolylveretei.
karosi 41
A karosi 52. sír tarsolylemeze.
karosi 52
A karosi 61. sír tarsolyvereteinek rajza.
karosi 61
A kenézlői 3. sír tasolylemeze.
kenézlői 3
A kenézlői 14. sír tasolylemeze.
kenézlői 14
kenézlői 28
A kiskunfélegyházi tarsolylemez.
kiskunfélegyházi
A krjukovó-kuzsnovói tarsolyvereteinek rajza.
krjukovó-kuzsnovói
A panovói tarsolyveret rajza.
panovói
A przemysli tarsolylvereteinek rajza.
przemysli
A rakamazi tarsolylemez.
rakamazi
A szolnok-strázsahalmi tarsolylemez.
szolnok-strázsahalmi
A szolyvai tarsolylemez.
szolyvai
A tarcali tarsolylemez.
tarcali
A tiszabezdédi tarsolylemez.
tiszabezdédi
A tiszaeszlár-bashalmi tarsolylemez.
tiszaeszlár-bashalmi
A tiszaeszlár-bashalmi II. temető tarsolyveretei.
tiszaeszlár-bashalmi II.
A tiszanánai tarsolylemez.
tiszanánai
A tiszavasvári tarsolyvereteinek rajza
tiszavasvári
A túrkevei tarsolylemez.
túrkevei
A túrkevei vas tarsolylemez.
túrkevei
A tuzséri tarsolylemez.
tuzséri
Az újfehértói tarsolyveretek.
úfehértói
 

 

A kavicsbányászásnak a temető több gazdag sírja áldozatul esett.
Jelenleg még nincs e ritka kincs az őt megillető helyen.
A leletek egy része elkallódott.
Műkedvelő régiségbúvárok két sírt tártak fel, melynek leletei nyomtalanul elkallódtak.
A leletek jelentős része az elmúlt évtizedekben elkallódott.
Hiányoztak a fegyverek és a lószerszámok fém tartozékai.
Rangos honfoglalás kori személy sírját dúlták szét.
Bizonyosan nem volt női sír a temetőben.
Nem bukkantak gyermeksírokra.
Az első tarsolylemez, amely egy hazatérés kori sírból előkerült.
A munkások a sírt teljesen szétrombolták.
A 11. sírban nyugvó harcos ékköves aranygyűrűt viselő ujját a temetés során szándékosan eltörték.
Megsemmisítettek 40-50 sírt.
A legészakibb dombon 4-6 sírt dúltak szét.
Kiemelkedő rangú és gazdagságú férfié lehetett ez a díszítetlen lemezű tarsoly.
A temető rendkívül gazdag rangjelző tárgyakban.
A szántással tönkretett 3. sírban nyugodhatott.
Hol vannak a Szalay Géza által feltárt leletek?
Újabb hazatérés kori sírokat bolygattak meg mezőgazdasági munkák során.
A váz több csontja és a lócsontok elkallódtak.
A lelet bizonyítékul szolgál arra, hogy a honfoglalás kori magyarság a Lengyel-Kárpátok északi területeit is népesítette.
A munkálatokban résztvevők és a hírre odaérkezők a kincsek jelentős részét széthordták.
Egy kubikus kufárkodott nemzetünk kincseivel.
Még süvegdísznek vélték.
Az előkerüléskor szakember nem volt jelen, így három sír mellékletnélkülisége kétséges.
Azóta a temető helyére istállókat építettek.
Az előkerült tágyakat az egyik román tiszt összeszedte és magával vitte.
A feldúlt és kirabolt sírban őrződtek meg a tarsoly apró veretei.
1960-ban újabb sírt dúltak fel a lelőhelyen.
A gyártelep bővítése során csak részben volt lehetőség a feltárásra.
A csatornaépítési munkálatok közben semmisítették meg a tarsolylemezes sírt.
A város határában ismeretlen helyről került elő.
Négy sírt dúlt fel Gergely István, komoródi lakos.
Öt sírt dúltak fel. A leleteket postára adták, a szablyát, kardot félbehajtva tették a csomagba.

 
a lap elejére