Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez
Tarsolyosok honlapja

Magyarul     Hazatérés kori leleteink    Angolul
Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez

bőrtarsoly

 

 

 

e-mail:Küldjél levelet nekem.

   
 
A 38 bemutatott leletanyagon kívül vajon mennyit nem ismerünk még?
ABC szerint múzeumok szerint anyaguk szerint
  Aranyozott ezüst
Aranyozott ezüst, bronz hátlap
Aranyozott ezüst, vörösréz hátlap
Aranyozott vörösréz
Bronz
Ezüst
Ezüst, bronz hátlap
Ezüst, vörösrész hátlap
Nincsenek adatok
Vas

  Aranyozott ezüst  
A bárándi tarsolylemez.
bárándi
A budapest-farkasréti tarsolylemez.
budapest-farkasréti
Az eperjeskei 2. sír tarsolylemeze
eperjeskei 2
A galgóci tarsolylemez.
galgóczi
A karosi 61. sír tarsolyvereteinek rajza.
karosi 61
A szolyvai tarsolylemez.
szolyvai
A tiszaeszlár-bashalmi II. temető tarsolyveretei.
tiszaeszlár-bashalmi II.
A túrkevei tarsolylemez.
túrkevei
 

  Aranyozott ezüst, bronz hátlap a lap elejére
Az eperjeskei 3. sír tarsolylemeze.
eperjeskei 3
A rakamazi tarsolylemez.
rakamazi
A tiszaeszlár-bashalmi tarsolylemez.
tiszaeszlár-bashalmi

  Aranyozott ezüst, vörösréz hátlap a lap elejére
A bodrogvécsi tarsolylemez.
bodrogvécsi
A dunavecse-fehéregyházi tarsolylemez.
dunavecse-fehéregyházi
A karosi 29. sír tarsolylemeze.
karosi 29
A kiskunfélegyházi tarsolylemez.
kiskunfélegyházi
A szolnok-strázsahalmi tarsolylemez.
szolnok-strázsahalmi
A tarcali tarsolylemez.
tarcali

  Aranyozott vörösréz a lap elejére
A tiszabezdédi tarsolylemez.
tiszabezdédi
   

  Bronz a lap elejére

bodrogszerdahelyi
A karosi 41. sír tarsolylveretei.
karosi 41
A przemysli tarsolylvereteinek rajza.
przemysli
Az újfehértói tarsolyveretek.
úfehértói
 

  Ezüst a lap elejére
A karosi 11. sír tarsolyvereteinek rajza.
karosi 11
   

  Ezüst, bronz hátlap a lap elejére
A kenézlői 3. sír tasolylemeze.
kenézlői 3
   

  Ezüst, vörösrész hátlap a lap elejére
A banai tarsolylemez.
banai
A besenyőtelki tarsolylemez.
besenyőtelki
Az izsáki tarsolylemez.
izsáki
A karosi 52. sír tarsolylemeze.
karosi 52
A kenézlői 14. sír tasolylemeze.
kenézlői 14
kenézlői 28
A tiszanánai tarsolylemez.
tiszanánai
A tuzséri tarsolylemez.
tuzséri
 

  Nincsenek adatok a lap elejére
A csernyigovi tarsolyvereteinek rajza.
csernyigovi
Az etelközi tarsolylemez rajza.
etelközi
A krjukovó-kuzsnovói tarsolyvereteinek rajza.
krjukovó-kuzsnovói
A panovói tarsolyveret rajza.
panovói
   

  Vas a lap elejére
A túrkevei vas tarsolylemez.
túrkevei
   

 

A kavicsbányászásnak a temető több gazdag sírja áldozatul esett.
Jelenleg még nincs e ritka kincs az őt megillető helyen.
A leletek egy része elkallódott.
Műkedvelő régiségbúvárok két sírt tártak fel, melynek leletei nyomtalanul elkallódtak.
A leletek jelentős része az elmúlt évtizedekben elkallódott.
Hiányoztak a fegyverek és a lószerszámok fém tartozékai.
Rangos honfoglalás kori személy sírját dúlták szét.
Bizonyosan nem volt női sír a temetőben.
Nem bukkantak gyermeksírokra.
Az első tarsolylemez, amely egy hazatérés kori sírból előkerült.
A munkások a sírt teljesen szétrombolták.
A 11. sírban nyugvó harcos ékköves aranygyűrűt viselő ujját a temetés során szándékosan eltörték.
Megsemmisítettek 40-50 sírt.
A legészakibb dombon 4-6 sírt dúltak szét.
Kiemelkedő rangú és gazdagságú férfié lehetett ez a díszítetlen lemezű tarsoly.
A temető rendkívül gazdag rangjelző tárgyakban.
A szántással tönkretett 3. sírban nyugodhatott.
Hol vannak a Szalay Géza által feltárt leletek?
Újabb hazatérés kori sírokat bolygattak meg mezőgazdasági munkák során.
A váz több csontja és a lócsontok elkallódtak.
A lelet bizonyítékul szolgál arra, hogy a honfoglalás kori magyarság a Lengyel-Kárpátok északi területeit is népesítette.
A munkálatokban résztvevők és a hírre odaérkezők a kincsek jelentős részét széthordták.
Egy kubikus kufárkodott nemzetünk kincseivel.
Még süvegdísznek vélték.
Az előkerüléskor szakember nem volt jelen, így három sír mellékletnélkülisége kétséges.
Azóta a temető helyére istállókat építettek.
Az előkerült tágyakat az egyik román tiszt összeszedte és magával vitte.
A feldúlt és kirabolt sírban őrződtek meg a tarsoly apró veretei.
1960-ban újabb sírt dúltak fel a lelőhelyen.
A gyártelep bővítése során csak részben volt lehetőség a feltárásra.
A csatornaépítési munkálatok közben semmisítették meg a tarsolylemezes sírt.
A város határában ismeretlen helyről került elő.
Négy sírt dúlt fel Gergely István, komoródi lakos.
Öt sírt dúltak fel. A leleteket postára adták, a szablyát, kardot félbehajtva tették a csomagba.

 
a lap elejére