Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez
Tarsolyosok honlapja

Magyarul     Hazatérés kori leleteink    Angolul
Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez

bőrtarsoly

 

 

 

e-mail:Küldjél levelet nekem.

   
 
A 38 bemutatott leletanyagon kívül vajon mennyit nem ismerünk még?
ABC szerint múzeumok szerint anyaguk szerint
  Damjanich János Múzeum, Szolnok
Dobó István Vármúzeum, Eger
Finta Múzeum, Túrkeve
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
Jósa András Múzeum, Nyíregyháza
Katona József Múzeum, Kecskemét
Nincsenek adatok
Magántulajdon
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Przemysli Múzeum, Przemysl
Vasvári Pál Múzeum, Tiszavasvári

  Damjanich János Múzeum, Szolnok  
A túrkevei tarsolylemez.
túrkevei
   

  Dobó István Vármúzeum, Eger a lap elejére
A besenyőtelki tarsolylemez.
besenyőtelki
   

  Finta Múzeum, Túrkeve a lap elejére
A túrkevei vas tarsolylemez.
túrkevei
   

  Herman Ottó Múzeum, Miskolc a lap elejére
A karosi 29. sír tarsolylemeze.
karosi 29
A karosi 41. sír tarsolylveretei.
karosi 41
A karosi 52. sír tarsolylemeze.
karosi 52
A karosi 61. sír tarsolyvereteinek rajza.
karosi 61
   

  Jósa András Múzeum, Nyíregyháza a lap elejére
Az eperjeskei 2. sír tarsolylemeze
eperjeskei 2
Az eperjeskei 3. sír tarsolylemeze.
eperjeskei 3
A kenézlői 3. sír tasolylemeze.
kenézlői 3
A rakamazi tarsolylemez.
rakamazi

tiszaeszlár-bashalmi
A tuzséri tarsolylemez.
tuzséri
Az újfehértói tarsolyveretek.
úfehértói
 

  Katona József Múzeum, Kecskemét a lap elejére
A dunavecse-fehéregyházai tarsolylemez.
dunavecse-fehéregyházi
Az izsáki tarsolylemez.
izsáki
A kiskunfélegyházi tarsolylemez.
kiskunfélegyházi

  Nincsenek adatok a lap elejére
A csernyigovi tarsolyvereteinek rajza.
csernyigovi
Az etelközi tarsolylemez rajza.
etelközi
A karosi 11. sír tarsolyvereteinek rajza.
karosi 11
A krjukovó-kuzsnovói tarsolyvereteinek rajza.
krjukovó-kuzsnovói
A panovói tarsolyveret rajza.
panovói
 

  Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest a lap elejére
A szolyvai tarsolylemez.
szolyvai
A tarcali tarsolylemez.
tarcali
A tiszaeszlár-bashalmi II. temető tarsolyveretei.
tiszaeszlár-bashalmi II.
A tiszanánai tarsolylemez.
tiszanánai

  Przemysli Múzeum, Przemysl a lap elejére
A przemysli tarsolylvereteinek rajza.
przemysli
   

  Vasvári Pál Múzeum, Tiszavasvári a lap elejére
A tiszavasvári tarsolyvereteinek rajza
tiszavasvári
   

  Magántulajdon a lap elejére
A bárándi tarsolylemez.
bárándi
   

 

A kavicsbányászásnak a temető több gazdag sírja áldozatul esett.
Jelenleg még nincs e ritka kincs az őt megillető helyen.
A leletek egy része elkallódott.
Műkedvelő régiségbúvárok két sírt tártak fel, melynek leletei nyomtalanul elkallódtak.
A leletek jelentős része az elmúlt évtizedekben elkallódott.
Hiányoztak a fegyverek és a lószerszámok fém tartozékai.
Rangos honfoglalás kori személy sírját dúlták szét.
Bizonyosan nem volt női sír a temetőben.
Nem bukkantak gyermeksírokra.
Az első tarsolylemez, amely egy hazatérés kori sírból előkerült.
A munkások a sírt teljesen szétrombolták.
A 11. sírban nyugvó harcos ékköves aranygyűrűt viselő ujját a temetés során szándékosan eltörték.
Megsemmisítettek 40-50 sírt.
A legészakibb dombon 4-6 sírt dúltak szét.
Kiemelkedő rangú és gazdagságú férfié lehetett ez a díszítetlen lemezű tarsoly.
A temető rendkívül gazdag rangjelző tárgyakban.
A szántással tönkretett 3. sírban nyugodhatott.
Hol vannak a Szalay Géza által feltárt leletek?
Újabb hazatérés kori sírokat bolygattak meg mezőgazdasági munkák során.
A váz több csontja és a lócsontok elkallódtak.
A lelet bizonyítékul szolgál arra, hogy a honfoglalás kori magyarság a Lengyel-Kárpátok északi területeit is népesítette.
A munkálatokban résztvevők és a hírre odaérkezők a kincsek jelentős részét széthordták.
Egy kubikus kufárkodott nemzetünk kincseivel.
Még süvegdísznek vélték.
Az előkerüléskor szakember nem volt jelen, így három sír mellékletnélkülisége kétséges.
Azóta a temető helyére istállókat építettek.
Az előkerült tágyakat az egyik román tiszt összeszedte és magával vitte.
A feldúlt és kirabolt sírban őrződtek meg a tarsoly apró veretei.
1960-ban újabb sírt dúltak fel a lelőhelyen.
A gyártelep bővítése során csak részben volt lehetőség a feltárásra.
A csatornaépítési munkálatok közben semmisítették meg a tarsolylemezes sírt.
A város határában ismeretlen helyről került elő.
Négy sírt dúlt fel Gergely István, komoródi lakos.
Öt sírt dúltak fel. A leleteket postára adták, a szablyát, kardot félbehajtva tették a csomagba.

 
a lap elejére