Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez
Tarsolyosok honlapja

Magyarul     A rakamazi tarsolylemez    Angolul
Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez

bőrtarsoly

 

 

 

e-mail:Küldjél levelet nekem.

 
A munkálatokban résztvevők és a hírre odaérkezők a kincsek jelentős részét széthordták.
A rakamazi tarsolylemez.
Fotó: Hapák József, adatok: A honfoglaló magyarság, 1996 Magyar Nemzeti Múzeum

Lelőhely:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Rakamaz - strázsadomb.

Meglelése:

1974. április 23-án talajegyelés alkalmával csontvázakat, kardot, nyílcsúcsokat, és lócsontokat leltek. A munkások elbeszéléséből azonnal kiderült, hogy a feldúlt sírok mellől igen sok arany- és ezüsttárgy, szablya, kengyelek, zablák, hajkarikák kerültek elő, amelyeket a munkálatokban résztvevők és a hírre odaérkezők széthordtak. Németh Péter a nyíregyházi rádió munkatársával a friss nyomon elindulva sikeresen begyűjtötte a tárgyak egy részét, viszont jó néhány tárgy alighanem örökre elveszett. A tarsolylemezt egyébként két rakamazi lakos szolgáltatta be.

Anyaga:
Aranyozott ezüst, ezüst, bronz, vas.

Mérete:
143x127 mm. A csat 17,5x17,5 mm, a szíjvég 27,5x11,5 mm.

Műhelymunka:
A lemezre előrajzolt mintát domborították, a hátteret elölről mélyebbre kalapálták. A vonalakat vésővel és a poncolóvas sűrű beütögetésével alakították ki. A levelek egyik, vagy mindkét szélét egyenletesen vonalkázott sávval zárták le, hasonlóan kialakított vonalkázott íves sávok törik meg a burjánzó indaszár felületét is. A minták között bemélyedő hátteret dúsan aranyoztak. A lemez szélét szintén aranyozott, ezüst szegélyléccel keretezték, a lemez függőleges tengelyén alul és fölül ezen is palmettamustrát mintáztak, s a szegélyt magát is indaszárnak alakították ki. A bronz hátlapot 18 szegeccsel erősítették az előlaphoz és a bőrtarsoly fedeléhez.

 

A rakamazi tarsolylemez részlete.
Fotó: Hapák József, adatok: A honfoglaló magyarság, 1996 Magyar Nemzeti Múzeum
   
A rakamazi tarsolylemez rajza.
Nyers Csaba: Bevezetés a gabonakonyhába

Képi világ:
A lemez felületén mesterien komponált növényi mintákat alakítottak ki. Alul kétoldalt két kör alakú, e fölött széles szív alakú mezőt keretelnek, a felsőben pedig a mintázat központi elemét alkotó ötlevelű palmettacsokor magaslik. Felül két félpalmetta zárja a kompozíciót, az alattuk két oldalt levő háromszög alakú mezőt egy-egy háromlevelű csokor és félpalmetta tölti ki. A lemez középpontjában az indák által körülfogott rombusz alakú mezőben kis levél magasodik. A minta jelentésének tartalma könnyen megfejthető. Kétségkívül a mindenséget betöltő, égbenyúló életfa, vagy világfa megjelenítése ez. Feltehetően ugyanehhez a tarsolyhoz tartozhatott annak hátoldalán az alsó, ívelt szegélyt erősítő vaspánt, melynek hasonmása a tuzséri sírból ismert. A zárszíj felerősítésére szolgálhatott a kis líra alakú ezüstcsat, s e szíj végét ékesíthette az ezüst kis szíjvég, hátoldalán 3 nittszeggel.

Használat:

Leltárba vette:
Jósa Adrás Múzeum, Nyíregyháza - leltározatlan.

Irodalom:
Dienes 1975, 15. kép; 1976, Fig. 15.; 1986, 96.; Fodor 1985b, 31-32.

Az egykori Szabolcs vármegye térkép részlete.
Az 1913-ban készült Szabolcs vármegye térképrészletén megtalálható a tarsoly lelőhelye.
Forrás: Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára

vissza