Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez
Tarsolyosok honlapja

Táltos olvasat
Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez

bőrtarsoly

 

 

 

e-mail:Küldjél levelet nekem.

 
Táltosainkat egykoron tudó embereknek is hívtuk.

Révész Pál László munkájának részlete
A kiskunfélegyházi tarsolylemez
A szolnoki tarsolylemez

A kiskunfélegyházi tarsolylemez A kiskunfélegyházi tarsolylemez

A kiskunfélegyházi tarsolylemezen is, a többiekhez hasonlóan, megtalálhatjuk az ősi palmettás mintákat.
Gyönyörűen látható az egy tőről (egy magról, magarról) induló, palmettacsokrokban burjánzó életfa-világfa ábrázolása. Alsó része egy picit kaotikusnak tűnhet a felületesen szemlélő számára, de nem az. A KÉT irányba, vízszintesen elterülő indákat, sraffozott pontfejű vonalakkal díszítették. Majd ezek folyamatosan alakulnak át pálmalevelekké.

Minkét irányban itt is nagyon jól látható hetes osztásuk, mitikus számunk. Az alulról induló két irány meghatározza a lemez értelmét. Itt utalnék az etelközi- vagy veszelovoi-tarsolylemez két, egymással szemben álló oroszlánjára. Páros minősége képviseli a két erőt (Fehéret és Feketét), a két nemet (Férfi és Nő), melyeket csak egy módon lehetséges harmóniába állítani. A közöttük lévő (indákkal határolt) 3x3 palmettás isteni jelképpel, a Szentháromsággal: Atya, Anya, s a kettőből teremtett Fiú. A 3x3-as terület a lemez keretének felső részén is pompázatosan hirdeti a lemez készítőjének táltosi képességeit. Mert a misztikus kilences szám jelenik meg, egymással szemben felvonuló félholdakkal.

Az a misztikus kilences szám, ami a számok között az isteni csúcsot képviseli. A kilences, melyet bármely számmal megszorozhatunk, numerológiai értéke mindig ugyanaz marad. Szépen látható az ősi táltos- és sámándob ábrázolásokon. Mindig középrészen látható, azaz jelen világban. A fizikai síkon lehetséges végső megismerés száma. Ettől följebb nem lehet lépni. „Világot kell váltani" eléréséhez! Mert bizony, ideje van…

A lemez is ezt hirdeti. Méghozzá félholdakkal ábrázolja a lehetséges megoldást. A Hold az ezoterikus gondolkodás szerint mindig hideg, nedves, női tulajdonságokat hordoz. Itt kétszeresen jelenik meg a kilences szám: 2x9=18, számmisztikailag: 1+8=9. Végeredménynek marad a kilencesünk. Nincs más út. Hozzuk hát vissza a Női-Minőséget, megbecsülést, erkölcsöt jelen világunkba!

A palmetták sokaságai között még felhívnám a figyelmet egy apróságra. A Világfa csúcsán lévő részlet egy szokatlan palmettakötési-módot tartalmaz. Két pálmalevél fejjel lefelé igyekszik befurakodni a négyes csokrokba. Egyértelműek a figyelmeztetések! Egyrészt joga van az ötödik elemnek világunkban, vallásunkban. Egyetlen kiútként, a négy elem (Tűz,Víz,Föld,Levegő) disszharmoniája által okozott nagyfokú KÁOSZ kiegyenlítésére. Földi létünk értelmének rávilágításával, visszahozni a SZERETET -vallását nemzetünknek. Második figyelmeztetés a PÁROSSÁGRA irányul. Tönkreteszik, szétzüllesztik nemzeti egységünket, legkisebb alkotóelemünk, a család szétrombolásával. Figyeljünk oda párkapcsolatainkra! Ugyanezt fejezik ki a lemez felső szegélyeit érintő pálmalevelek is. Létrejöhet a Magyar Nemzet hetes száma, a Mének-országa, ha az a kis középső bimbót jelképező pálmalevél is megérintheti az Ég peremét. Szintén felfelé törekszik, csak két elem még mindig vissza tudja tartani. NAGYON REMÉLEM, HOGY NEM TART MÁR SOKÁ…..

Tuzsér, 2003. 02. 11. Révész Pál László

a lap elejére

A szolnoki tarsolylemez A szolnoki tarsolylemez

Megtalált tarsolylemezeink közül tartalmilag az egyik legjelentősebb! Az előlap mintázata erősen plasztikus (domború). Így szeretné készítője kihangsúlyozni (kidomborítani) művének jelentősségét. Ősi magyar (sumér) pálmalevelekből (palmettákból) épül fel. A Sumérok egyik jelentős ünnepe volt Innana Istennő ünnepe, a termékenység ünnepe. Ekkor a cukorpálmák megtermékenyítését végezték. A pálmalevelek, melyek a középpontból indulnak ki, majd egymásba kapcsolódva folytatódnak, jelzik az élet folytonosságát, az örök megújulást. Felidézik az egymásra épülő egységet és harmóniát, melyben eleink éltek. A lemez mintája tömören foglalja össze az Árpád kori szellemiség és vallás lényegét.

A palmetták között megfigyelhetünk négy kisebb és egy nagyobb rombusz alakot. A négy kisebb egység a négy elem, (Tűz,Víz,Föld,Levegő), s az ötödik (a többinél jóval nagyobb) a Szer-Elem, ez a szerelem. Ősi vallásunk, a Mag-Urainak, a magyaroknak, a vallása, a Szeretet-Vállalás. Az elemek formailag is (rombusz) női-princípiumként jelennek meg.

Ezáltal hívja fel az egész nemzet figyelmét, mai életünk hiányosságára. Szentháromságunkból bizony hiányzik a Női-minőség, a Nagyboldogasszonyunk. Majd száz éve került elő (1912) ez a lemez. Érdemes odafigyelni az üzenet fontosságára. Megfigyelhetjük továbbá az elemeket képviselő rombuszok osztását is. Nyolcas az osztás, tehát ez Szíriuszi-minőség. Ez a múltunk és ez a jövőnk. A nyolcas osztás pedig 7, azaz hetesdarab madarat (lélekmadár), továbbmegyek TURULMADARAT mintázó vonallal válik igazán érdekessé. Ez is egy emlékeztetés a nemzet ősi jelképeire, a hetes a Táltosság száma. A madarak röptének iránya pedig a középponttól távolodva, a négy irányt adják meg nekünk: Észak-Dél-Kelet-Nyugat.
A szélpalmetták elrendezésében ismét az ősi hetes szám köszön vissza reánk Minden palmetta a középpontból indul ki és oda is tér vissza, a SZER-ELEM-be. A lemez immár érthető üzenetként hirdeti hitvallásunk lényegét: a magyar ember igaz Istentudását, a kozmikus világban betöltött szerepét!

Isten-Isten!

Tuzsér, 2003. 02. 11. Révész Pál László

a lap elejére