Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez
Tarsolyosok honlapja

Magyarul     Az újfehértói tarsolyveretek    Angolul
Hozzáadhatod e lapot a kedvencekhez

bőrtarsoly

 

 

 

e-mail:Küldjél levelet nekem.

 
Öt sírt dúltak fel. A leleteket postára adták, a szablyát, kardot félbehajtva tették a csomagba.
Az újfehértói tarsolyveretek.
Fotó: Hapák József, adatok: A honfoglaló magyarság, 1996 Magyar Nemzeti Múzeum

Lelőhely:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Újfehértó-Micskepuszta, a Tálas-dűlőben egy kiemelkedő, természetes dombon.

Meglelése:
1912 márciusában Nánásy Sándor mélyszántást végeztetett, miközben öt honfoglalás kori sírt dúltak fel. Ezeket a leleteket Nánásy postán küldte el Jósa Andrásnak Nyíregyházára. A csomagolás megkönnyítése érdekében a megtalált honfoglalás kori szablyát és a bizonytalan korú kardot félbehajtotta. Később Jósa még 16 sírt tárt fel ezen a területen. A vereteket szíjra felszerelve találták. Jósa még úgy vélte, hogy az a kaftán ujját szegélyezhette.

Anyaga:
Bronz.

Mérete:
középső veret: 38x37 mm; zárószíj felső veretei: 13x12 mm és 14 x10 mm; szíjvég feletti veretek: 13x10 mm; szíjvég: ?; fedélsarkok: 20x20 mm.

Műhelymunka:
A zárószíj tarsoly feletti szakaszára három bronzveretet szereltek. Kettő rovátkolt szélű.

 

Az újfehértói tarsolyveretek részlete.
Fotó: Hapák József, adatok: A honfoglaló magyarság, 1996 Magyar Nemzeti Múzeum
   

Képi világ:
A rombusz alakú középső öntött bronzveret közepén téglalap alakú áttörés van, amelyen a szíjbújtató lemezt vagy a bőrszalagot áthúzták. Négy szegletét egy-egy levélcsokor díszíti. Hátoldalán, a sarkokon 4 szegecs található. A zárószíj tarsoly feletti veretei közül kettő rovátkolt szélű, középütt háromágú, ponttal lezárt végű vonal látható, kétoldalt pedig egy-egy spirális vonal. Egy veretet felül a két oldalon visszahajló szalagocska díszít, peremén rovátkolt sáv fut. A szíjvég feletti szakasz veretei szinte pontos másai a bodrogszerdahelyinek, felületüket egybeillő szalagfonat díszíti. A szíjvég levélcsokorral díszített, a hátoldalán két szegecs található. A tarsoly sarkait rombuszalakú, szegleteit levélmintát hordozó veretek ékítik. A veretek párhuzamát még Tiszavasváriból és Karosról ismerjük, továbbá Kijev, Szmolenszk, Csernyigov és Ladoga-tó környéki területeken találtak hasonló veretes tarsolyokat.

Használat:
A feljegyzések alpján a legrangosabb sír egyik lelete volt. A zárszíj alsó vereteiből mára csak három darab maradt meg. Valószínű, hogy az etelközi magyarságtól terjedt át a viseleti szokás a szomszédos területekre.

Leltárba vette:
Jósa András Múzeum, Nyíregyháza - középső veret: V. 170. (régi szám.); zárószíj felső veretei: V. 774-776.; szíjvég feletti veretek: V.777-784.; szíjvég: V. 785.; fedélsarkok: V. 771-773.

Irodalom:
Jósa 1914a, 206.; 1978, 225.; Dienes 1964.; 1973.; Fodor 1977c, 87-101. Taf. XIX-XV.; 1981, 85, 87-88.; 1994, 52-53.; 1995a, 135, 139-140.; Révész 1990.

Az egykori Szabolcs vármegye térkép részlete.
Az 1913-ban készült Szabolcs vármegye térképrészletén megtalálható a tarsoly lelőhelye.
Forrás: Az Országos Széchenyi Könyvtár Térképtára

vissza